Πολύχρωμη απελπισία του καιρού μου
βοήθησέ με να εξαφανιστώ
να σκεπαστώ
απ’ την ψυχρή αλήθεια που γεννάει ο χρόνος
κατευναστικά.
Η Μελισσάνθη χάθηκε, οριστικά.